Tuổi học trò, Nỗi buồn hoa phượng – Thanh Phương, Trần Hằng

Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, Phút gần gũi nhau mất rồi. Tạ từ là hết người ơi!… Quay về kỷ niệm lúc còn học sinh. Tà áo trinh nguyên tô thắm sân trường. Đời học sinh với nét đoan trinh. Tươi đẹp như màu hoa xinh. Có đôi khi thấy buồn một mình…

► Website: http://giaitri365.org
► Facebook: https://www.facebook.com/giaitri365.org/

Giải trí 365