Thanh Bạch, Đoan Trang đau đầu khi phải loại thí sinh giỏi

Kết quả vòng chinh phục 1 team Đoan Trang – Thanh Bạch.

► Website: http://giaitri365.org
► Facebook: https://www.facebook.com/giaitri365.org/

Giải trí 365

Chia Sẻ