Tập 15 – Thái Quang Hiểu xuất sắc với LK Tình ca, Tiếng sông Hương, Đêm Gành hào nghe điệu hoài lang

Thái Quang Hiểu thể hiện rất xuất sắc với Liên khúc Tình ca, Tiếng sông Hương, Đêm Gành hào nghe điệu hoài lang.
► Website: http://giaitri365.org
► Facebook: https://www.facebook.com/giaitri365.org/

Giải trí 365