Tập 15 – Lớp dân ca cải lương: ‘Chảy đi sông ơi’

Lớp dân ca cải lương trình diễn trong đêm Gala tiết mục ‘Chảy đi sông ơi’.
► Website: http://giaitri365.org
► Facebook: https://www.facebook.com/giaitri365.org/

Giải trí 365