Tập 14 – Thái Quang Hiểu xuất sắc với LK Tình ca, Tiếng sông Hương, Đêm Gành hào nghe điệu hoài lang

Thái Quang Hiểu trình diễn xuất sắc với LK Tình ca, Tiếng sông Hương, Đêm Gành hào nghe điệu hoài lang.
► Website: http://giaitri365.org
► Facebook: https://www.facebook.com/giaitri365.org/

Giải trí 365