Tập 14 – Huỳnh Mến, Trung Tín – Anh Thư: Tấm Cám

Cô giáo Huỳnh Mến và 2 anh em Trung Tín – Anh Thư trình diễn tiết mục Tấm Cám.
► Website: http://giaitri365.org
► Facebook: https://www.facebook.com/giaitri365.org/

Giải trí 365