Rồi mai tôi đưa em – Bảo Phát, Bùi Việt

Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm. Xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm. Gác vắng mưa gợi niềm chăn chiếu. Còn đây không gian xưa quen gót lầy. Bên hè phố cây lá thưa chim đã baỵ Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm taỵ Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê nàỵ

► Website: http://giaitri365.org
► Facebook: https://www.facebook.com/giaitri365.org/

Giải trí 365