Pikachu – Bắc Kim Thang – Bé Kỳ Duyên | Nhạc Thiếu Nhi | Pokemon

► Đăng ký để xem nhiều clip cho bé tại đây: https://goo.gl/H3Wkur ————- ? Bắc Kim Thang – Bé Kỳ Duyên | Nhạc Thiếu Nhi | Pikachu Pokemon Dance Song — Lyrics: Bắc kim thang cà lang bí rợ Cột qua kèo là kèo qua cột Chú bán dầu qua cầu mà té Chú bán ếch ở lại làm chi con le le đánh trống thổi kèn Con bìm bịp thổi tò tí te tò te ————— ► © Bản quyền thuộc về Sen Vàng