[Phút Thư Giãn] Tập 178 : Cá sạch

Trong cuộc sống nói chung và trong buôn bán nói riêng không được chỉ thấy lợi ích trước mắt của bản thân mà quên đi sự trung thực. Kiếm tiền dựa trên sự lừa lọc và lợi dụng sự cả tin của khách hàng sẽ không được bền lâu

► Website: http://giaitri365.org
► Facebook: https://www.facebook.com/giaitri365.org/

Giải trí 365

Chia Sẻ