[Phút Thư Giãn] Tập 177: Bình rượu quý

Bạn tốt chính là những người sẽ ở bên ta lúc khó khăn và không bỏ đi chỉ vì nhận ra rằng mình không còn lợi ích trong mối quan hệ này nữa. Vậy nên, nếu có bạn tốt ở bên chúng ta hãy đối xử bằng tất cả sự chân thành, trân trọng còn nếu không thì cũng đừng tiếc nuối bởi những người không đáng.

► Website: http://giaitri365.org
► Facebook: https://www.facebook.com/giaitri365.org/

Giải trí 365