[Phút Thư Giãn] Tập 118 : Người nổi tiếng

Một số cô gái hay mắc bệnh ảo tưởng, tự cho mình là người quan trọng, người nổi tiếng rồi mơ mộng rằng ai cũng chú ý, thích mình mà đâu biết những rắc rối đem đến cho người khác.

► Website: http://giaitri365.org
► Facebook: https://www.facebook.com/giaitri365.org/

Giải trí 365