Ân oán với anh, chém em để trả thù | Toàn cảnh 24h

Gặp em trai của người mà 1 năm trước đánh mình, đối tượng vác dao chém để trả thù khiến nạn nhân bị thương tích nặng.

► Website: http://giaitri365.org
► Facebook: https://www.facebook.com/giaitri365.org/

Giải trí 365