Ở hai đầu nỗi nhớ, Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây – Bùi Thúy, Hữu Tuấn | Ca nhạc

Có một không gian nào đo. Chiều dài nỗi nhớ. Có khoảng mênh mông nào. Sâu thẳm hơn tình thương. Ở đầu này nỗi nhớ anh mơ về bên em. Ngôi sao như xuống thấp cho.. ta gần nhau thêm. Đêm nghe tiếng mưa rơi, Đếm mấy triệu hạt rồi mà.. chưa vơi nỗi nhớ .Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn. Ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đằm thắm hơn !

► Website: http://giaitri365.org
► Facebook: https://www.facebook.com/giaitri365.org/

Giải trí 365