Giận mà thương – Bùi Thúy, Hữu Tuấn | Ca nhạc

Em xa anh nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà da diết thế, ơi câu ca nặng tình nặng nghĩa có lúc nào anh giận em không. Rứa có lúc nào em giận anh không, để thương suốt cả ngày em giận. Khi xa nhau đến ngàn vạn dặm giận chẳng còn mà thương rộng dài thêm. Em nhớ ngày em nhớ đêm, gian mà thương cháy lòng em đó, thương mà giận dễ gì đã có em chỉ tim thấy ở anh thôi

► Website: http://giaitri365.org
► Facebook: https://www.facebook.com/giaitri365.org/

Giải trí 365