Đoan Trang, Thanh Bạch sung hết cỡ trong Về Ăn Cơm của Hoàng Yến, Lam Khuê

Hoàng Yến – Lam Khuê đã có một phần thi vô cùng bùng nổ, khuấy động sân khấu với bài hát Về Ăn Cơm.

► Website: http://giaitri365.org
► Facebook: https://www.facebook.com/giaitri365.org/

Giải trí 365

Chia Sẻ