[Chuyện Cảnh Giác 49] Chiêu thức liều lĩnh vào nhà trộm xe tay ga

Bọn bất lương thời nay thường tạo ra những kịch bản khiến mọi người không lường trước được tình huống. Mặc dù nhiều người dân đã đề phòng rất cao bọn trộm cướp nhưng mới đây loại xuất hiện một chiêu thức táo tợn vào tận nhà trộm xe tay ga.

► Website: http://giaitri365.org
► Facebook: https://www.facebook.com/giaitri365.org/

Giải trí 365