Bộ Công an trả 28 thí sinh gian lận điểm thi vào trường Công An về địa phương | Sen Vàng Tivi

Bộ Công an trả 28 thí sinh gian lận điểm thi vào trường Công An về địa phương

Bộ Công an đã chuyển 28 thí sinh gian lận điểm thi hiện đang theo học các khối trường trực thuộc Bộ Công an về đơn vị sơ tuyển tại Hòa Bình và xử lý theo đúng quy định.